Naar PROFISC

Weet hoeveel je nodig hebt

In de vorige blog ging het over de vier niveau’s van financiële dromen.

Weet jij hoeveel je nodig hebt om financieel zeker, vitaal, onafhankelijk of zelfs vrij te zijn? Veel ondernemers hebben hier geen idee van. En omdat ze het niet weten, weten ze ook niet wat ze eventueel zouden kunnen doen om deze dromen werkelijkheid te laten worden. Met als consequentie dat ze maar helemaal niets doen, of een klein beetje sparen links en rechts zonder een structureel plan. Hierdoor verstrijkt de tijd om nog echt iets te kunnen doen.

In de praktijk blijkt dat de bedragen die gehaald moeten worden helemaal niet zo enorm groot zijn. En dat als je eenmaal weet waar je naartoe moet sparen, dat helemaal niet zo onbereikbaar is.

Als je wilt weten hoeveel geld je nodig hebt om jouw financiële zekerheid te bereiken, dan moet je daarvoor een klein rekensommetje maken. Let op: het gaat hier om een heel globale berekening.

Tel bij elkaar op hoeveel je nu per maand uitgeeft aan de volgende zaken:

  1. Je hypotheeklasten of huur. Neem 2/3 van dit bedrag om rekening te houden met de hypotheekrenteaftrek.
  2. Je vaste lasten in rond het huis (gas/licht/water, telefoonabonnement etc.)
  3. Eten en drinken voor jou en je gezin
  4. Vervoerskosten
  5. Basis verzekeringen voor bijvoorbeeld ziektekosten, WA, ongevallen, auto, opstal

Dit netto uitgavenbedrag moet je voor de periode na je AOW-datum nog verminderen met je netto AOW- en pensioenbedragen. Kijk daarvoor op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hierop wordt een indicatie gegeven van je netto pensioen vanaf de verwachte AOW-datum.

Stel dat de gewenste uitgaven voor financiële zekerheid € 3.000 per maand bedragen en je verwacht aan AOW en pensioen € 2.000, dan heb je dus € 1.000 extra nodig om financieel zeker te zijn. Ik ga er even vanuit dat je deze aanvulling nodig hebt gedurende 15 jaar na je AOW-datum, dat is dus 180 maanden x € 1.000 is € 180.000. Natuurlijk kunnen we nu nog niet inschatten hoe hoog de spaarrente en de belasting daarover tegen die tijd zal zijn. Maar stel dat je na belasting dan 1,2% rente kunt krijgen, dan heb je op de AOW-datum ongeveer € 165.000 nodig.

Als je nu 49 jaar oud bent en de verwachte AOW-leeftijd is 69 jaar, dan heb je dus nog 20 jaar de tijd om dit bij elkaar te sparen. Bij een gemiddeld rendement van 1% per jaar moet je dan € 620 per maand inleggen.

Aangezien het moment waarop je het geld nodig hebt nogal ver in de toekomst ligt, kun je er dan beter mee gaan beleggen. Het effect van een hoger rendement is namelijk enorm.

Haal je namelijk een rendement van 4% per jaar, dan hoef je maar € 450 per maand in te leggen. Of als je toch € 620 per maand kunt inleggen, haal je dan een vermogen van € 226.000, dus ruim € 60.000 meer. Dat leidt tot een netto maandbedrag van € 1.372 in plaats van € 1.000. Bij een rendement van 6% wordt dit zelfs € 1.715.

Als je al spaargeld of beleggingen hebt, dan verbetert dat het plaatje natuurlijk.

Heb je in het vorige voorbeeld al € 65.000 gespaard, dan hoef je dus nog maar € 100.000 bij te sparen in twintig jaar tijd. Met een rendement van 4% kost dat € 275 per maand.

Het bedrag dat je nodig hebt voor financiële vitaliteit en financiële onafhankelijkheid is vervolgens eenvoudig te berekenen. Voor elke € 1.000 extra uitgaven heb je te zijner tijd € 165.000 extra vermogen nodig. En om dat te bereiken moet je voor elke € 1.000 extra bij 4% rendement maandelijks € 450 extra inzetten in je FINANCIËLE VRIJHEIDSFONDS .

 

Uiteraard helpen we je graag bij de berekeningen voor jouw specifieke situatie. Neem dan even telefonisch contact met ons op via: 073-5030405 of stuur een e-mail naar martijn.van.hulten@vanvugt-vanhulten.nl.