Naar PROFISC

In eigen beheer een pensioen, wat moet u nu doen?

U heeft een pensioen in eigen beheer. De fiscale waarde daarvan staat op de balans van uw BV. U wilt daar liever vanaf omdat u al op een andere manier maatregelen heeft getroffen voor later of omdat u van de BV af wilt. Vanaf volgend jaar zullen daar mogelijkheden voor ontstaan. U kunt dat pensioen fiscaal vriendelijk gaan afkopen. Op grond van de huidige plannen wordt de termijn waarbinnen een eigenbeheerpensioen fiscaal geruisloos kan worden afgekocht verlengd naar drie jaar. Hierbij gaat een staffel gelden: in 2017 geldt een korting van 34,5% op de grondslag, in 2018 geldt een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5%. Uitgangspunt zijn de fiscale balanswaarden ultimo 2015. Omdat de commerciële waarde van de pensioenverplichting al jaren veel hoger is dan de fiscale (balans)waarde, kunt u door die afkoop waarschijnlijk weer (eerder) dividend gaan uitkeren. De tegemoetkoming in de loonbelasting bestaat erin dat over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de fiscale waarde geen loonbelasting en ook geen revisierente verschuldigd is. Bij afkoop zal wel de fiscale afkoopwaarde minus de korting belast gaan worden. Het zal ook mogelijk zijn om over te stappen naar de spaarvariant. Bij afkoop geldt de genoemde korting op de grondslag en is ter zake van de afkoop geen revisierente verschuldigd. Bij het overstappen naar de spaarvariant zal pas belasting betaald moeten worden in de uitkeringsfase. De nieuwe regeling moet 1 januari 2017 in werking treden. Op Prinsjesdag 2016 wordt hiertoe het wetsvoorstel ingediend.
Het is aan te bevelen de fiscale gevolgen en alternatieven goed te laten doorrekenen. De inkomens- en vermogenspositie van elke directeur aandeelhouder met een pensioen in eigen beheer is weer anders. Het vergt dus maatwerk om een juiste en onderbouwde beslissing te nemen. Graag zijn we u daarbij behulpzaam.

 

Van Vugt & Van Hulten Belastingadviseurs & Financieel Planners, augustus 2016