Naar PROFISC

Diensten

Fiscaal advies en begeleiding

U kunt bij ons terecht voor onder meer de advisering, begeleiding en uitvoering van het volgende:

  • Bedrijfsopvolgingen en overnames;
  • Bedrijfsherstructureringen;
  • Fiscale optimalisaties, fiscale en financiële planning;
  • Optimale rechtsvormen en samenwerkingsverbanden;
  • Belastingcontroles;
  • Bezwaar- en beroepsprocedures;
  • Afspraken met de belastingdienst;
  • Testamentvormen en vermogensoverheveling naar een volgende generatie;
  • Investeringsbeslissingen, in het bijzonder ten aanzien van onroerende zaken.

Diverse belastingen

Over vrijwel elke fiscale aangelegenheid kunnen we u adviseren. Het kan gaan om de inkomsten-, vennootschaps-, loon-, of omzetbelasting, maar we geven ook advies waarmee u erfbelasting kunt besparen. U kunt bij ook ons terecht wanneer u een vraag heeft over de gemeentelijke heffingen of wanneer u met een invorderingskwestie te maken krijgt. Ook maken we aangiftes vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor met name ondernemers en dga’s.

Accountants- en administratiekantoren

Als belastingadviseurs werken we vooral voor accountants- en administratiekantoren. Inmiddels bedienen we zo’n 120 van die kantoren, variërend in omvang van een kantoor met één kantooreigenaar tot kantoren met ruim twintig medewerkers. Daarnaast verzorgen we specifieke trainingen, interne- en externe presentaties en periodiek een vaktechnisch overleg. Lees hier meer over: Belastingadvies voor administratiekantoren.

Ook werken we rechtstreeks voor MKB-ondernemingen.

Financiële planning

Financiële planningen verzorgen we voor ondernemers, maar evengoed voor particulieren. U krijgt een onafhankelijk advies en goed inzicht in uw inkomens- en vermogensontwikkeling, passend bij uw wensen of bij onvoorziene gebeurtenissen in het leven. We bemiddelen daarbij niet namens verzekeringsmaatschappijen, sluiten geen  verzekeringen of producten en ontvangen evenmin provisie bij aanschaf van een dergelijk product.

Onze werkzaamheden brengen we op uurbasis in rekening.

 

‘Betrokken bij kwaliteit’