Naar PROFISC

Nieuws

Geen renteaftrekbeperking binnen internationale fiscale eenheid

Bij twee zaken voor het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) stond de vraag centraal of Nederland bepaalde specifieke voordelen van het fiscale eenheidsregime mocht weigeren. Dit vanwege het feit dat een belastingplichtige door een grensoverschrijdende situatie geen fiscale eenheid kon aangaan met een buitenlandse dochtervennootschap. In de zaak over de niet-aftrekbaarheid van een valutaverlies op een Engelse deelneming oordeelde het…read more →

Van misdaad afkomstig bewijs mocht belastingdienst niet gebruiken

Het Hof Arnhem-Leeuwarden vernietigde opgelegde navorderingsaanslagen. Dit omdat de fiscus op onrechtmatige wijze had geweigerd de naam van de tipgever bekend te maken. De Hoge Raad oordeelde dat het niet bekend maken van de naam van de tipgever onvoldoende aanleiding was om de aanslagen in deze zaak te vernietigen en verwees de zaak naar Hof ‘s-Hertogenbosch. Die besliste recent dat het…read more →

Nieuwe regelgeving voor BTW en cadeau/kortingsbonnen

De Tweede Kamer heeft op 15 februari 2018 ingestemd met nieuwe regels met betrekking tot vouchers. De regels zouden een einde moeten maken aan een aantal onduidelijkheden voor de heffing van BTW waarbij vouchers (waaronder cadeau- en kortingsbonnen), als tegenprestatie worden gebruikt. De nieuwe regels hebben in het bijzonder betrekking op de definitie en de soorten van vouchers, het al…read more →

Kosten incontinentieluiers aftrekbaar

In een aangifte inkomstenbelasting over 2014 werden specifieke zorgkosten in aanmerking genomen. Die hadden betrekking op onder andere uitgaven voor ‘Tena Lady’. Die waren bij de apotheek gekocht. De fiscus accepteerde de aftrek niet. In beroep oordeelde de rechtbank dat de uitgaven voor de Tena Lady wel aftrekbaar waren. De fiscus stelde beroep in tegen de aftrekbaarheid van het incontinentiemateriaal. Volgens Hof…read more →

Schade kon waarde auto tbv BPM verminderen

Een BV deed aangifte BPM voor de registratie van een uit een andere EU-lidstaat afkomstige personenauto. De auto was door de BV gekocht voor € 65.000 (exclusief BTW en BPM). Bij de aangifte werd een taxatierapport gevoegd. Daarin was de handelsinkoopwaarde (€ 67.398) bepaald aan de hand van de koerslijst Eurotaxglass’s (€ 71.484) minus schade (€ 4.086). De fiscus nodigde…read more →