Naar PROFISC

Nieuws

Verhuur opslagruimte zonder BTW

Bij een opslagbedrijf konden ondernemers en particulieren tegen vergoeding (delen van) containers huren om goederen in op te slaan. De openingstijden van het bedrijf waren beperkt. Het opslagbedrijf zorgde voor de bewaking, transportwagentjes in de opslagruimte, een bestelbus en een aanhangwagen. In de opslagruimte waren geen aansluitingen voor elektriciteit. Met de fiscus was in geschil of er sprake was van verhuur…read more →

Ex moest meewerken aan omzetting pensioen in ODV

Een man en vrouw waren onder huwelijkse voorwaarden gehuwd. In 2009 werden de huwelijkse voorwaarden aangevuld, op grond waarvan bij echtscheiding een verrekening van de vermogens zou plaatsvinden (finaal verrekenbeding). De vrouw was eigenaar van een BV. Daarin werd een pensioen in eigen beheer (PEB) opgebouwd. Naar aanleiding van hun scheiding en in het kader van de Wet uitfasering PEB,…read more →

Geen verzekeringsplicht voor bedrijfsadviseur

Een BV exploiteerde een franchiseorganisatie in het slagerijbedrijf. Bij haar waren ruim 20 franchisenemers aangesloten. Daartoe behoorde ook een exploitant van drie slagerijen, die daarnaast ook als bedrijfsadviseur werkzaamheden verrichtte voor de BV/franchiseorganisatie. De werkzaamheden bestonden uit het begeleiden van en het geven van vaktechnische adviezen voor exploitatie van een slagerij aan slagers die franchisenemer waren. Hij gebruikte daarbij zijn eigen…read more →

Naheffing BTW voor privégebruik niet mogelijk

In 2003 werden een kantoor met een loods aangeschaft. Op verzoek van de koper werd de levering belast met BTW. Na de aankoop werd een deel van het gebouw in gebruik genomen voor bedrijfsdoeleinden. Het andere deel van het gebouw werd verbouwd tot woning. In 2013 vond een boekenonderzoek plaats. Daaruit volgden naheffingsaanslagen BTW voor de koper/eigenaar van het vastgoed. Volgens…read more →

Terbeschikkingstelling vanaf economische eigendomsoverdracht beëindigd

Een aandeelhouder van een BV verhuurde een pand aan de onderneming van de dochtervennootschap van die BV.  In april 2010 sprak de aandeelhouder met zijn dochter af dat die de onderneming zou overnemen. In december 2010 stelden ze de overnameovereenkomst op. Daarbij werd de onderneming verkocht. Op 31 januari 2011 werd de akte van aandelenoverdracht getekend en werden de aandelen in…read more →