Naar PROFISC

Nieuws

Lijfrentepremie in mindering voor te betalen premie Zvw?

Een ondernemer behaalde bij het staken van zijn onderneming € 32.196 stakingswinst. Na ondernemingsaftrek en MKB-winstvrijstelling resteerde een belastbare winst van € 18.305. Vervolgens betaalde de ondernemer een (stakings)lijfrentepremie van € 18.500. Die werd voor de inkomstenbelasting in aftrek gebracht. Datzelfde bedrag wilde de ondernemer ook voor de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in aftrek brengen. Volgens de…read more →

Boekwinst winkelpand doorgeschoven naar vervangende vakantiestudio’s

Een VOF die een kledingzaak exploiteerde stopte in 2012 met al haar activiteiten. Het winkelpand, dat onderdeel uitmaakte van het vermogen van de VOF was in het jaar daarvoor, op 25 mei 2011, met boekwinst, verkocht. Op 1 augustus 2011 kocht een van de vennoten van de VOF een pand waarin vakantiestudio’s worden gerealiseerd. Die waren bestemd voor kortdurende verhuur….read more →

Alleenstaande ouderkorting ondanks postadres

Een tot 5 juni 2013 gehuwde mevrouw had vier kinderen. Een van de kinderen was een in 2010 geboren dochter. In geschil met de fiscus was of mevrouw in 2013 recht had op de alleenstaande-ouderkorting. Mevrouw en haar dochter stonden vanaf 20 maart 2013 in de basisadministratie persoonsgegevens ingeschreven op een briefadres en niet op een woonadres. Volgens mevrouw was ze…read more →

Geen schenkbelasting voor geschonken aandelen in Vastgoed-BV

Een zoon kreeg in 2013 een schenking van zijn ouders. De schenking bestond uit één certificaat in een BV. Die BV nam via diverse maatschappen deel in de exploitatie van vastgoed. Daaronder was een recente revitalisatie van een winkelcentrum begrepen. Volgens de aangifte was de verschuldigde schenkbelasting na toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit € 7. Met de fiscus was in geschil een…read more →

BTW op inrichtingskosten gezondheidscentrum verrekenbaar

Binnen een VOF werd een apotheek geëxploiteerd. Samen met vijf huisartsen was de VOF gehuisvest in een gezondheidscentrum. Dat centrum werd door de VOF en de huisartsen elk voor een deel gehuurd. Het pand was casco door de verhuurder opgeleverd. De VOF had de volledige inrichting van het pand bekostigd. Alle facturen waren aan de VOF gericht. Met de fiscus…read more →