Naar PROFISC

Nieuws

Niet indienen suppletie BTW niet strafbaar

Een aantal transport-BV’s konden niet meer aan hun fiscale verplichtingen voldoen. De mede-eigenaar van het bedrijf deed de boekhouding en had overleg met de accountant. De accountant van het bedrijf suggereerde om de BTW-aangiften naar beneden bij te stellen. Later werd verzuimd om suppletie-aangiftes te doen. In een strafrechtelijke procedure veroordeelde Rechtbank Oost-Brabant de mede-eigenaar tot een taakstraf van 240…read more →

Afwaardering landbouwgrond ten laste van resultaat

Drie maten exploiteerden in maatschapsverband een melkveehouderij. De maatschap ontving op verzoek een vrijgestelde subsidie op grond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Dit hield verband met een functiewijziging van 18 hectare landbouwgrond naar natuurgrond. Voorwaarde daarvoor was dat de grondeigenaren een verplichting zouden aangaan met de provincie. Daaraan was voldaan. De 18 hectare grond waren tot het…read more →

BOR van toepassing bij schenking aandelen Vastgoed BV

Moeder schonk aan haar zoon op 31 december 2014 de aandelen in een BV in verband met de bedrijfsopvolging binnen de familie. Deze aandelen vormden een (fictieve) onroerende zaak voor de overdrachtsbelasting. De zoon droeg vervolgens na aangifte € 141.360 aan overdrachtsbelasting af. In geschil met de fiscus was of de bedrijfsopvolgingsregeling van de overdrachtsbelasting (BOR) van toepassing was op een…read more →

Kluskavel eigen woning voor overdrachtsbelasting

De gemeente Den Haag beschikte over een gebouw dat in het verleden dienst had gedaan als bedrijfs- en kantoorpand. In opdracht van de gemeente was het gebouw getransformeerd in een gebouw met ‘kluskavels’, die een woonfunctie of een bedrijfsfunctie konden krijgen. Een toekomstig bewoner kreeg op 6 oktober 2016 een kluskavel. Tot dat moment had de gemeente het pand intern…read more →

Aftrek van BTW bij vooruitbetaling aankoop zonder uiteindelijke levering

De Duitse belastingdienst weigerde aftrek van BTW die eerder was voldaan inzake gedane vooruitbetalingen voor de levering van warmtekrachtcentrales. Die werden uiteindelijk niet geleverd. Naar aanleiding van aan het Europese Hof van Justitie (HvJ) gestelde vragen heeft die beslist, dat volgens de Europese BTW-richtlijn er ook recht op aftrek van BTW  was over een vooruitbetaling. Dat was het geval wanneer…read more →