Naar PROFISC

Nieuws

Vordering op eigen BV af te waarderen

De directeur eigenaar (DGA) van een BV had een woning in Spanje en droeg in 2007 de economische eigendom daarvan voor € 195.000 over aan zijn BV. Daarbij werd overeengekomen dat de BV de koopsom schuldig zou blijven. In verband met de financiële problemen waarin de DGA en zijn BV zich bevonden werd de woning in 2010 aan een derde verkocht…read more →

Garantstelling voor negatieve saldi andere BV was zakelijk

Twee persoonlijke holdingvennootschappen bezaten de aandelen in diverse vennootschappen. Die waren actief in de weg- en waterbouw. Het concern sloot een rentecompensatie- en saldoverrekeningsovereenkomst met de Rabobank. De overeenkomst omvatte een gemeenschappelijke kredietfaciliteit. Daarvoor waren alle concernvennootschappen hoofdelijk aansprakelijk (cashpooling). In 2008 en 2009 werden de vennootschappen, met uitzondering van de holdings, verkocht. Een aantal vennootschappen ging vervolgens failliet. De…read more →

Herinvesteringsvoornemen door e-mails aantoonbaar

Een BV exploiteerde onroerend goed. Na een voorstel van de financiers verkocht de BV in de jaren 2010 – 2012 bijna al haar panden. Met de opbrengst werden de hypotheken afgelost en kortlopende (belasting)schulden betaald. De boekwinsten bracht de BV onder in een HIR. De fiscus was echter van mening dat de BV niet aan de HIR kon doteren, omdat…read more →

Voor zelfstandigenaftrek volstaat grove urenspecificatie

In 2013 genoot een vennoot van een VOF winst uit onderneming. Met de fiscus was in geschil of aan het urencriterium was voldaan. De rechtbank Noord Nederland oordeelde dat de ondernemer daarvoor in zijn bewijslast was geslaagd. Volgens de rechter was het bewijsobject niet hoeveel uren in 2013 precies in de onderneming waren gewerkt, maar slechts dat daaraan ten minste…read more →

Aftrek van BTW ondanks bouwstop

Een ondernemer die zich bezighield met het ontwikkelen en exploiteren van onroerende zaken begon in 2010 met de bouw van een loods. De bouw werd vanwege een bouwstop pas in 2015 afgerond. Met de fiscus was in hoger beroep in geschil of de voor de bouw van de loods betaalde BTW in aftrek kon worden gebracht. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat…read more →