Naar PROFISC

Nieuws

Voor zelfstandigenaftrek volstaat grove urenspecificatie

In 2013 genoot een vennoot van een VOF winst uit onderneming. Met de fiscus was in geschil of aan het urencriterium was voldaan. De rechtbank Noord Nederland oordeelde dat de ondernemer daarvoor in zijn bewijslast was geslaagd. Volgens de rechter was het bewijsobject niet hoeveel uren in 2013 precies in de onderneming waren gewerkt, maar slechts dat daaraan ten minste…read more →

Aftrek van BTW ondanks bouwstop

Een ondernemer die zich bezighield met het ontwikkelen en exploiteren van onroerende zaken begon in 2010 met de bouw van een loods. De bouw werd vanwege een bouwstop pas in 2015 afgerond. Met de fiscus was in hoger beroep in geschil of de voor de bouw van de loods betaalde BTW in aftrek kon worden gebracht. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat…read more →

Niet indienen suppletie BTW niet strafbaar

Een aantal transport-BV’s konden niet meer aan hun fiscale verplichtingen voldoen. De mede-eigenaar van het bedrijf deed de boekhouding en had overleg met de accountant. De accountant van het bedrijf suggereerde om de BTW-aangiften naar beneden bij te stellen. Later werd verzuimd om suppletie-aangiftes te doen. In een strafrechtelijke procedure veroordeelde Rechtbank Oost-Brabant de mede-eigenaar tot een taakstraf van 240…read more →

Afwaardering landbouwgrond ten laste van resultaat

Drie maten exploiteerden in maatschapsverband een melkveehouderij. De maatschap ontving op verzoek een vrijgestelde subsidie op grond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Dit hield verband met een functiewijziging van 18 hectare landbouwgrond naar natuurgrond. Voorwaarde daarvoor was dat de grondeigenaren een verplichting zouden aangaan met de provincie. Daaraan was voldaan. De 18 hectare grond waren tot het…read more →

BOR van toepassing bij schenking aandelen Vastgoed BV

Moeder schonk aan haar zoon op 31 december 2014 de aandelen in een BV in verband met de bedrijfsopvolging binnen de familie. Deze aandelen vormden een (fictieve) onroerende zaak voor de overdrachtsbelasting. De zoon droeg vervolgens na aangifte € 141.360 aan overdrachtsbelasting af. In geschil met de fiscus was of de bedrijfsopvolgingsregeling van de overdrachtsbelasting (BOR) van toepassing was op een…read more →