Naar PROFISC

Nieuws

Nieuwsbrief maart 2009

TIJDIG REGISTREREN VOOROVEREENKOMST/INTENTIEVERKLARING BV: VOOR 1-4 A.S. Wanneer een eenmanszaak of v.o.f. in een B.V. moet worden omgezet of wanneer de verwachting is dat zo’n omzetting zal gaan plaatsvinden, is het van belang om een voorovereenkomst op te maken en die tijdig te registreren. Om het ondernemingsresultaat nog vanaf 1 januari 2009 aan de B.V. toe te kunnen rekenen zal…read more →

Nieuwsbrief februari 2009

ONBELASTE VERGOEDING KOSTEN HUWELIJKSFEEST VOOR ZAKELIJKE RELATIES Een werknemer was in dienst van een BV en bezat daarin tevens 1/3e deel van de aandelen. Hij was de beoogd opvolger van zijn vader. Vader was bestuurder van de BV en had de overige aandelen in bezit. Op 10 juni 2004 trad de werknemer/zoon in het huwelijk. Voor het huwelijksfeest waren 145…read more →

Nieuwsbrief januari 2009

OP SUPPLETIE (AMBTSHALVE) TERUGGEGEVEN OMZETBELASTING KAN NIET MEER WORDEN NAGEHEVEN Een VOF had over het eerste en tweede kwartaal van 2005 omzetbelasting aangegeven en afgedragen. In september 2005 diende de VOF gecorrigeerde aangiften in voor die kwartalen. De inspecteur merkte deze aangiften aan als verzoeken om teruggaaf van omzetbelasting. Er werden ambtshalve teruggaven verleend tot een totaalbedrag van € 13.151….read more →

Nieuwsbrief december 2008

GEEN BTW PRIVÉ GEBRUIK AUTO MEER BIJTELLEN? Een holdingvennootschap had in een bepaalde periode 34 personenauto’s gekocht. De BV had de bij aanschaf aan haar in rekening gebrachte BTW in aftrek gebracht. De BV hield de auto’s telkens voor een beperkte periode aan en verkocht deze na verloop daarvan. Daarbij voldeed ze weer de BTW op aangifte. De fiscus had…read more →

Nieuwsbrief november

ONJUISTE VERWERKING ELEKTRONISCHE AANGIFTE VOOR REKENING FISCUS Een BV deed in 2005 elektronisch aangifte vennootschapsbelasting. Als aangiftetijdvak werd daarin vermeld 1-1-2003 t/m 31-12-2004. Het aan de BV uitgereikte aangiftebiljet vermeldde echter als tijdvak maart 2004 tot en met december 2004. De BV ontving in november 2006 een ambtshalve vastgestelde primitieve aanslag vennootschapsbelasting over het jaar 2004 met een verzuimboete. Dit…read more →