Naar PROFISC

Nieuws

Nieuwsbrief december 2008

GEEN BTW PRIVÉ GEBRUIK AUTO MEER BIJTELLEN? Een holdingvennootschap had in een bepaalde periode 34 personenauto’s gekocht. De BV had de bij aanschaf aan haar in rekening gebrachte BTW in aftrek gebracht. De BV hield de auto’s telkens voor een beperkte periode aan en verkocht deze na verloop daarvan. Daarbij voldeed ze weer de BTW op aangifte. De fiscus had…read more →

Nieuwsbrief november

ONJUISTE VERWERKING ELEKTRONISCHE AANGIFTE VOOR REKENING FISCUS Een BV deed in 2005 elektronisch aangifte vennootschapsbelasting. Als aangiftetijdvak werd daarin vermeld 1-1-2003 t/m 31-12-2004. Het aan de BV uitgereikte aangiftebiljet vermeldde echter als tijdvak maart 2004 tot en met december 2004. De BV ontving in november 2006 een ambtshalve vastgestelde primitieve aanslag vennootschapsbelasting over het jaar 2004 met een verzuimboete. Dit…read more →