Naar PROFISC

Nieuws

Prinsjesdag 2009

BELASTINGMAATREGELEN PRINSJESDAG 2009 De belangrijkste maatregelen op het gebied van de fiscaliteit zoals aangekondigd in de Miljoenennota zijn: – De in 2009 geldende regeling voor willekeurige afschrijving wordt verlengd met een jaar. Ook investeringen gedaan in 2010 kunnen in 2 jaar worden afgeschreven (2010 en 2011) – De (kleinschaligheids)investeringsaftrek wordt verruimd. Het maximum wordt € 15.120 – De MKB-winstvrijstelling wordt…read more →

Nieuwsbrief september 2009

DGA KON RECENT VERSTREKTE LENING AFWAARDEREN Een directeur aandeelhouder (DGA) hield alle aandelen in een BV. Die BV was 100% eigenaar van een Werk-BV, een groothandel in industriële reinigingsapparatuur. In 2005 verstrekte de DGA een lening van € 174.233 aan de BV’s. Dit om ze door een moeilijke tijd heen te helpen en om de bedrijven na een reorganisatie weer…read more →

Nieuwsbrief juli/ augustus 2009

GEEN STAMRECHTVRIJSTELLING OMDAT OVER ONTSLAGVERGOEDING WAS BESCHIKT VÓÓR SLUITEN OVEREENKOMST De arbeidsovereenkomst van een werknemer werd op 11 februari 2004 door tussenkomst van de rechter ontbonden. Daarbij was overeengekomen dat hij een ontslagvergoeding van € 55.000 zou krijgen. Die vergoeding werd op 4 mei 2004 ontvangen door een door hem opgerichte stamrecht-BV. Vervolgens maakte de BV op 10 mei 2004…read more →

Nieuwsbrief juni 2009

OOK BIJ TOT HET PRIVÉVERMOGEN BEHORENDE BEDRIJFSRUIMTE ZIJN HUISVESTINGSKOSTEN AFTREKBAAR Een vennoot van een bloemenhandel-v.o.f. maakte gebruik van een tot het privévermogen van de vennoten behorende bedrijfsruimte. Voor dit gebruik werden naast een gebruiksvergoeding huisvestingskosten (energiekosten, heffingen, verzekeringen en onderhoudskosten) ten laste van het resultaat gebracht. De fiscus stelde dat daarvoor een aftrekbeperking gold. Hof Den Bosch oordeelde dat de…read more →

Nieuwsbrief mei 2009

MOGELIJKHEID OM VERLIES 2008 ALVAST TE VERREKENEN Recent is een ondersteuningsmaatregel genomen voor verbetering van de liquiditeitspositie van bedrijven. In een besluit worden de formele vereisten versoepeld die gelden bij een voorlopige terugwenteling van een verlies dat is/wordt opgenomen in de aangifte 2008. Het gaat om de volgende twee gevallen: 1. de staatssecretaris staat toe dat de belastingdienst een verlies…read more →