Naar PROFISC

Nieuws

Aandachtspunten eindejaar 2009

EINDEJAARSAANDACHTSPUNTEN VOOR PARTICULIEREN – Het indienen van een T-biljet of ambtshalve aanvulling van de aangifte IB 2004 kan nog tot 1 januari 2010; – Betaal belastingschulden voor 1 januari, ter vermindering van de box III grondslag; – Doe giften in de vorm van een lijfrente, zodat er geen drempel op de aftrek zit; – Indien het box 1 inkomen incidenteel…read more →

Nieuwsbrief december 2009

TIJDIG REGISTREREN INTENTIEVERKLARING OVERBRENGEN TBS-PAND NAAR BV: VOOR 1-1 A.S. Wanneer het ter beschikking gestelde pand (TBS) in 2010 in een BV moet worden ingebracht of wanneer de verwachting is dat zo’n inbreng in de loop van 2010 zal gaan plaatsvinden, is het van belang om een intentieverklaring op te maken en die tijdig te registreren. Om de TBS al…read more →

Nieuwsbrief november 2009

GEEN BIJTELLING VOOR BESTELAUTO MET EXTRA STOEL Een ondernemer had twee bestelauto’s. Die hadden een door een scheidingswand van de laadruimte afgescheiden bestuurderscabine. In die bestuurderscabine was naast de bestuurdersplaats een anderhalfzitsbank geplaatst. De ondernemer stelde dat de bijtelling privégebruik auto niet van toepassing was op de bestelauto’s. Het Gerechtshof Hof Arnhem was het daar niet mee eens. Volgens het…read more →

Nieuwsbrief oktober 2009

CRISISMAATREGEL: GEBRUIKELIJK LOON TE VERLAGEN BIJ OMZETDALING De staatssecretaris van Financiën heeft een tijdelijke goedkeuring gegeven voor het verlagen van het gebruikelijk loon in geval van omzetdaling. Bij omzetdalingen mag het gebruikelijk loon in 2009 en 2010 naar evenredigheid lager zijn. Goedgekeurd is dat het gebruikelijk loon over 2009 en 2010 wordt bepaald volgens de navolgende berekeningen (omzet exclusief de…read more →

Prinsjesdag 2009

BELASTINGMAATREGELEN PRINSJESDAG 2009 De belangrijkste maatregelen op het gebied van de fiscaliteit zoals aangekondigd in de Miljoenennota zijn: – De in 2009 geldende regeling voor willekeurige afschrijving wordt verlengd met een jaar. Ook investeringen gedaan in 2010 kunnen in 2 jaar worden afgeschreven (2010 en 2011) – De (kleinschaligheids)investeringsaftrek wordt verruimd. Het maximum wordt € 15.120 – De MKB-winstvrijstelling wordt…read more →