Naar PROFISC

Nieuws

Nieuwsbrief januari 2010

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 € 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen. Voor de rechter was in geschil of de alimentatieverplichting daarnaast als een box-3 schuld kon worden aangemerkt. De Rechtbank Breda oordeelde van wel. De alimentatieverplichting is een rechtstreeks uit het familierecht…read more →

Aandachtspunten eindejaar 2009

EINDEJAARSAANDACHTSPUNTEN VOOR PARTICULIEREN – Het indienen van een T-biljet of ambtshalve aanvulling van de aangifte IB 2004 kan nog tot 1 januari 2010; – Betaal belastingschulden voor 1 januari, ter vermindering van de box III grondslag; – Doe giften in de vorm van een lijfrente, zodat er geen drempel op de aftrek zit; – Indien het box 1 inkomen incidenteel…read more →

Nieuwsbrief december 2009

TIJDIG REGISTREREN INTENTIEVERKLARING OVERBRENGEN TBS-PAND NAAR BV: VOOR 1-1 A.S. Wanneer het ter beschikking gestelde pand (TBS) in 2010 in een BV moet worden ingebracht of wanneer de verwachting is dat zo’n inbreng in de loop van 2010 zal gaan plaatsvinden, is het van belang om een intentieverklaring op te maken en die tijdig te registreren. Om de TBS al…read more →

Nieuwsbrief november 2009

GEEN BIJTELLING VOOR BESTELAUTO MET EXTRA STOEL Een ondernemer had twee bestelauto’s. Die hadden een door een scheidingswand van de laadruimte afgescheiden bestuurderscabine. In die bestuurderscabine was naast de bestuurdersplaats een anderhalfzitsbank geplaatst. De ondernemer stelde dat de bijtelling privégebruik auto niet van toepassing was op de bestelauto’s. Het Gerechtshof Hof Arnhem was het daar niet mee eens. Volgens het…read more →

Nieuwsbrief oktober 2009

CRISISMAATREGEL: GEBRUIKELIJK LOON TE VERLAGEN BIJ OMZETDALING De staatssecretaris van Financiën heeft een tijdelijke goedkeuring gegeven voor het verlagen van het gebruikelijk loon in geval van omzetdaling. Bij omzetdalingen mag het gebruikelijk loon in 2009 en 2010 naar evenredigheid lager zijn. Goedgekeurd is dat het gebruikelijk loon over 2009 en 2010 wordt bepaald volgens de navolgende berekeningen (omzet exclusief de…read more →