Naar PROFISC

Nieuws

Prinsjesdag 2010

AANKONDIGING FISCALE MAATREGELEN PRINSJESDAG Vandaag zijn de volgende fiscale maatregelen aangekondigd: – De Belastingdienst krijgt wettelijke mogelijkheden om automatisch gegevens over spaartegoeden en andere bankgegevens uit te wisselen met landen. Voor EU-landen wordt de reeds bestaande regelgeving over automatische uitwisseling van informatie over spaarsaldi uitgebreid met andere bankgegevens zoals effectenbezit en verzekeringsproducten. Dat betekent voor zwartspaarders een vergroting van de…read more →

Nieuwsbrief september 2010

TIJDIG REGISTREREN INTENTIE OPRICHTEN B.V./INBRENG TBS-PAND: VOOR 1-10 A.S. Wanneer een eenmanszaak of v.o.f. in een B.V. moet worden omgezet of wanneer de verwachting is dat zo’n omzetting zal gaan plaatsvinden, is het van belang om een voorovereenkomst op te maken en die tijdig te registreren. Om het ondernemingsresultaat in het kader van een geruisloze inbreng nog vanaf 1-1-2010 aan…read more →

Nieuwsbrief juli/ augustus 2010

VERKOOPWINST OP PERCEEL IS GEEN RESULTAAT UIT OVERIGE WERKZAAMHEDEN Een autohandelaar in exclusieve auto’s verwierf in 2005 een koopoptie op een hoogwaardige bedrijfslocatie voor 1,1 mio euro. Hij probeerde het perceel te verkopen. Potentiële kopers waren echter niet geïnteresseerd omdat auto- of detailhandel op het perceel niet was toegestaan. In 2007 oefende de autohandelaar de koopoptie alsnog uit. Hij verkocht…read more →

De nieuwe werkkostenregeling

NIEUWSBERICHT: DE NIEUWE WERKKOSTENREGELING Wat gaat er veranderen Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. De werkgever kan op jaarbasis 1,4% van de fiscale loonsom van zijn bedrijf over dat jaar belastingvrij vergoedingen of verstrekkingen geven. Het is niet meer van belang welke werknemer een vergoeding krijgt. Ook…read more →

Nieuwsbrief juni 2010

BUA NIET IN STRIJD MET EU-RECHT Een Holding-BV kocht personenauto’s. De bij aanschaf aan haar in rekening gebrachte BTW werd in aftrek gebracht. De Holding-BV hield de auto’s telkens voor een beperkte periode aan en verkocht ze na verloop daarvan weer door. Daarbij voldeed de BV op aangifte de BTW. De fiscus corrigeerde de BTW-aftrek. Volgens het Gerechtshof Amsterdam had…read more →