Naar PROFISC

Nieuws

Nieuwsbrief april 2011

ACTUALISATIE BESLUIT OVER VOORRAADWAARDERING Er is een actualisatie van het besluit over de voorraadwaardering gepubliceerd. Het gaat expliciet over:   1.- de waardering van NOx- en CO2-emissierechten (welke rechten als voorraad zijn aan te merken) 2.- de waardering van voorraden door detaillisten op het gebied van textiel, kleding, schoenen, meubelen en stoffering 3.- de toepassing van het ijzerenvoorraadstelsel bij juweliers…read more →

Nieuwsbrief maart 2011

RENTEVOORDEEL GEEN BELAST ROW Een directeur aandeelhouder (DGA) had van zijn BV een grote som geld geleend. Hij betaalde hetzelfde rentepercentage als de BV had kunnen ontvangen bij een bank. Dat rentepercentage was het hoogste van de rente op een maanddeposito en een zakelijke rendementsrekening. In 2003 bedroeg die rente op jaarbasis ongeveer 2,5%. Het geld werd op een internetspaarrekening…read more →

Nieuwsbrief februari 2011

AMBTELIJK VERZUIM BIJ NIET KENNIS NEMEN VAN VERBETERDE AANGIFTE Eind maart 2008 werd de elektronische aangifte inkomstenbelasting (IB) over 2007 ingediend. Vervolgens werd er op 5 januari 2009 een gecorrigeerde aangifte over 2007 ingediend door een belastingadviseur. In die tweede aangifte was het box-1 inkomen verhoogd van € 62.230 naar € 122.231. De inspecteur stelde echter de elementen voor het…read more →

Nieuwsbrief januari 2011

LENING AAN EIGEN BV NIET ONDER ONZAKELIJKE VOORWAARDEN: AFWAARDERING AFTREKBAAR Een directeur aandeelhouder (DGA) stelde in 2005 een bedrag ter beschikking aan zijn BV. Dit werd aangemerkt als een werkzaamheid. Met de belastingdienst ontstond vervolgens een geschil of een afwaardering op de vordering als negatief resultaat uit overige werkzaamheden in aanmerking genomen kon worden. De rechter oordeelde van wel. Ten…read more →

Eindejaarstips 2010

PARTICULIEREN 1. Het indienen van een T-biljet of ambtshalve aanvulling van de aangifte IB 2005 kan nog tot 1 januari 2011; 2. Betaal belastingschulden voor 1 januari, ter vermindering van de box III grondslag. Mede nu er voor 2011 maar één peildatum is (namelijk 1-1); 3. Doe giften in de vorm van een lijfrente, zodat er geen drempel op de…read more →