Naar PROFISC

Nieuws

Prinsjesdag 2011

Onder andere de volgende fiscale maatregelen zijn aangekondigd in het belastingplan 2012:   – Omzetting van de zelfstandigenaftrek in een vaste basisaftrek van € 7.280 – Verlaging van de�leeftijdsgrens voor aftrek levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar (in plaats van 30 jaar) – Verlaging van de leeftijdsgrens van het jongste kind voor het niet-inkomensafhankelijke deel van de alleenstaande-ouderkorting naar 12…read more →

Nieuwsbrief juli/ augustus 2011

AUTODEALERREGELING IS VERVALLEN DOOR NIEUWE BTW REGELS PRIVÉ GEBRUIK AUTO Vanaf 1 juli 2011 gelden andere regels voor de BTW wanneer een ondernemer of een werknemer de auto van de zaak in privé gebruikt. In verband met deze wijziging is ook een nieuw besluit uitgebracht. Vanaf 1 juli 2011 kwalificeert het privégebruik van een auto van de zaak door de…read more →

Belangrijke wijzigingen in de landbouwvrijstelling?

Is de landbouwvrijstelling binnenkort verleden tijd? Steeds meer en vaker gaan er geluiden op dat de landbouwvrijstelling niet meer van deze tijd is. Sinds het ontstaan van de landbouwvrijstelling is de werking er van al enkele keren sterk beperkt. De landbouwvrijstelling zoals we die nu kennen zou op korte termijn wel eens helemaal kunnen verdwijnen. Reden? Het verdwenen landbouwbelang en…read more →

Nieuwsbrief juni 2011

HELEMAAL GEEN BTW-BIJTELLING AUTO MEER? De rechtbank in Haarlem heeft bepaald dat de fiscus ten onrechte ondernemers met milieuvriendelijke auto’s voortrekt. Wie een zeer zuinige auto heeft, betaalt minder BTW. Dit is volgens de Europese regels verboden. Alle ondernemers komen daarom in aanmerking voor het lagere, milieuvriendelijke tarief. Bij de Haarlemse rechtbank was de zaak aangespannen door een ondernemer met…read more →

Nieuwsbrief mei 2011

FLEX BV EN NIEUWE PERSONENVENNOOTSCHAP LATEN OP ZICH WACHTEN! Het nieuwe toezicht op rechtspersonen gaat op 1 juli 2011 in. Daarmee gaat de verklaring van geen bezwaar tot het verleden behoren. De vereisten van bijvoorbeeld de inbrengbeschrijving en accountantsverklaring blijven voorlopig dus nog steeds gelden. De afschaffing van de verklaring van geen bezwaar is slechts een eerste stap in de…read more →