Naar PROFISC

Nieuws

Nieuwsbrief januari 2012

GEBRUIKELIJK LOON 50% BIJ GEZONDHEIDSPROBLEMEN Een directeur aandeelhouder (DGA) ontving voor de werkzaamheden die hij voor zijn BV verrichtte geen salaris. Tijdens een boekenonderzoek verklaarde de DGA dat hij geen arbeidsbeloning ontving omdat de BV nauwelijks inkomsten had. Uit dit onderzoek bleek echter dat in 2002 en 2003 wel relatief grote privé-uitgaven waren gedaan via bankrekeningen van de BV. De…read more →

Btw privégebruik auto

Inleiding De BTW-correctie op het privégebruik van de auto is gewijzigd. Bij de laatste aangifte van dit jaar geldt een onderscheid voor de correctie tot, en ná 1 juli 2011. In dit memo gaan we beknopt in op de gevolgen van deze veranderingen. BTW- correctie tot 1 juli 2011 Tenzij uit de administratie anders blijkt wordt de in eerste instantie…read more →

Nieuwsbrief december 2011

IN 2012 HOGER BEDRAG GEBRUIKELIJK LOON Het gebruikelijk loon voor een directeur aandeelhouder (DGA) wordt in 2012 vastgesteld op € 42.000 per jaar. GEEN BIJTELLING VOOR BESTELAUTO VERHUIZER Een ondernemer exploiteerde een verhuisbedrijf. Tot het ondernemingsvermogen behoorde een Mercedes bestelauto. Daarnaast beschikte de ondernemer over een personenauto, die hij tot zijn privé-vermogen rekende. In geschil met de fiscus was of…read more →

Nieuwsbrief november 2011

HALVERING VERZUIMBOETE WEGENS GERINGE OMZET Een BV moest voor 1 juni 2010 aangifte vennootschapsbelasting doen over het jaar 2009. De aangifte werd niet ingediend. Daarna werd ambtshalve een aanslag opgelegd, berekend naar een geschat belastbaar bedrag van € 1.000. Er werd een verzuimboete opgelegd van € 2.460. Uiteindelijk werd de aanslag verlaagd tot nihil. Nog wel in geschil was of…read more →

Nieuwsbrief oktober 2011

BOETE VAN € 2.460 TE HOOG VOOR EERSTE BOETE VOOR AANGIFTEVERZUIM Een BV was het niet eens met de verzuimboete van € 2.460. Die had de fiscus opgelegd voor het niet tijdig doen van aangifte vennootschapsbelasting. Over het geschil oordeelde de rechtbank Den Haag dat de boete terecht was. De rechter zag wel reden voor een matiging van het boetebedrag…read more →