Naar PROFISC

Nieuws

Nieuwsbrief juni 2012

AFROOMMETHODE BIJ BEPALEN FICTIEF LOON VAN DE BAAN Een advocaat had een maatschapsaandeel in een advocatenmaatschap. Hij bracht dat aandeel op 1 januari 1999 geruisloos in een eigen BV in. De onderneming zakte binnen een fiscale eenheid uit naar een werkmaatschappij waar de advocaat in deeltijd in dienst was. Het winstaandeel van de werkmaatschappij bestond uit een basiswinstaandeel en een…read more →

Nieuwsbrief mei 2012

AANSPRAKELIJKHEID DIRECTEUR DIE BEWUST ONJUISTE AANGIFTEN OMZETBELASTING DEED Een BV werd in 2006 ontbonden. Er was in 2004 door de FIOD-ECD een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen de BV en haar bestuurder/directeur aandeelhouder (DGA) omdat deze onder meer onjuiste aangiften omzetbelasting hadden gedaan. De DGA werd ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan BTW carrouselfraude. Hierop was door de inspecteur…read more →

Let op voor de AFM: heeft u als kantoor een pensioenvergunning nodig?

Algemeen Er is de laatste tijd veel te doen over de zorgplicht en de eventuele vergunningsplicht voor accountants- en administratiekantoren bij het geven van pensioenadvies en/of het bemiddelen bij pensioen. Hier gaan we kort in op enkele regels en verplichtingen toegepast op de dagelijkse praktijk. De Wet Financiële dienstverlening (hierna Wft) stelt regels voor de advisering en bemiddeling in financiële…read more →

Nieuwsbrief maart 2012

TERUGGESCHONKEN VRIJWILLIGERSVERGOEDINGEN AAN ANBI ALS GIFT AFTREKBAAR Een vrijwilliger werkte in 2008 voor twee stichtingen. Dat waren allebei ANBI’s. Voor zijn werkzaamheden ontving hij vrijwilligersvergoedingen van achtereenvolgens € 300 en € 1.200. Hij schonk die bedragen terug aan de stichtingen en bracht ze vervolgens in zijn aangifte inkomstenbelasting als gift in aftrek. De fiscus weigerde de aftrek. Volgens de fiscus…read more →

Nieuwsbrief februari 2012

OOK HOF AMSTERDAM VOND BIJTELLING PRIVÉ GEBRUIK AUTO BTW DISCRIMINEREND Het Gerechtshof Amsterdam heeft recent het beroep afgewezen dat de fiscus had ingesteld tegen de uitspraak van Rechtbank Haarlem van 1 juni 2011. Die rechtbank had al beslist dat het verschil in fiscaal beleid tussen milieuvriendelijke en andere auto’s in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. BOETE VOOR TE LATEN AANGIFTE…read more →