Naar PROFISC

Nieuws

Achtergestelde lening niet onzakelijk

Een BV hield alle aandelen in twee andere BV’s. Eind 2003 verkocht de BV de aandelen in een van de dochtervennootschappen voor € 675.000. Daarbij werd overeengekomen dat de koper de vordering van de verkoper op de verkochte dochtervennootschap van € 356.561 van de verkoper zou overnemen. Die vordering werd omgezet in een achtergestelde lening. In 2013 werd de lening…read more →

Vordering op eigen BV af te waarderen

De directeur eigenaar (DGA) van een BV had een woning in Spanje en droeg in 2007 de economische eigendom daarvan voor € 195.000 over aan zijn BV. Daarbij werd overeengekomen dat de BV de koopsom schuldig zou blijven. In verband met de financiële problemen waarin de DGA en zijn BV zich bevonden werd de woning in 2010 aan een derde verkocht…read more →

Garantstelling voor negatieve saldi andere BV was zakelijk

Twee persoonlijke holdingvennootschappen bezaten de aandelen in diverse vennootschappen. Die waren actief in de weg- en waterbouw. Het concern sloot een rentecompensatie- en saldoverrekeningsovereenkomst met de Rabobank. De overeenkomst omvatte een gemeenschappelijke kredietfaciliteit. Daarvoor waren alle concernvennootschappen hoofdelijk aansprakelijk (cashpooling). In 2008 en 2009 werden de vennootschappen, met uitzondering van de holdings, verkocht. Een aantal vennootschappen ging vervolgens failliet. De…read more →

Herinvesteringsvoornemen door e-mails aantoonbaar

Een BV exploiteerde onroerend goed. Na een voorstel van de financiers verkocht de BV in de jaren 2010 – 2012 bijna al haar panden. Met de opbrengst werden de hypotheken afgelost en kortlopende (belasting)schulden betaald. De boekwinsten bracht de BV onder in een HIR. De fiscus was echter van mening dat de BV niet aan de HIR kon doteren, omdat…read more →