Naar PROFISC

Nieuws

Geen dienstbetrekking voor maaltijdbezorger

Een student was als maaltijdbezorger werkzaam bij een opdrachtgever. Eerst was hij daar in dienstbetrekking werkzaam geweest. Na afloop van het dienstverband kon hij via een zzp-contract voor het bedrijf aan de slag. Dat contract werd ondertekend, maar de student claimde ook dat er nog steeds sprake was van een dienstbetrekking. De rechtbank Amsterdam moest oordelen of er al dan niet…read more →

Voortzetting subsidieregeling praktijkleren

Op prinsjesdag zal er duidelijkheid komen over de wijze van voortzetten van de subsidieregeling praktijkleren. Ook komend jaar zal de regeling voortgezet worden. Het doel van de subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen voor aangewezen opleidingen aan te bieden. De subsidie bestaat uit een compensatie voor de loon- of begeleidingskosten die een werkgever maakt. Dat…read more →

Achtergestelde lening niet onzakelijk

Een BV hield alle aandelen in twee andere BV’s. Eind 2003 verkocht de BV de aandelen in een van de dochtervennootschappen voor € 675.000. Daarbij werd overeengekomen dat de koper de vordering van de verkoper op de verkochte dochtervennootschap van € 356.561 van de verkoper zou overnemen. Die vordering werd omgezet in een achtergestelde lening. In 2013 werd de lening…read more →

Vordering op eigen BV af te waarderen

De directeur eigenaar (DGA) van een BV had een woning in Spanje en droeg in 2007 de economische eigendom daarvan voor € 195.000 over aan zijn BV. Daarbij werd overeengekomen dat de BV de koopsom schuldig zou blijven. In verband met de financiële problemen waarin de DGA en zijn BV zich bevonden werd de woning in 2010 aan een derde verkocht…read more →