Naar PROFISC

Nieuws

Geen schenking zonder bevoordelingsbedoeling

In een echtscheidingsconvenant was een aantal van de certificaten van aandelen in een BV, die een agrarische onderneming exploiteerde, aan de ex-echtgenote toebedeeld. In 2012 had de ex-echtgenote haar certificaten aan haar man verkocht voor € 1.000.000. Dit ondanks dat zij van had adviseur te horen had gekregen dat de certificaten (veel) meer waard waren. De fiscus was van mening…read more →

Verkoopwinst pand niet belast ondanks werkzaamheden

Iemand werkte samen met een loodgieter, zowel in privé als via hun ondernemingen. In 2010 kochten ze in privé enkele panden aan. De panden werden gesplitst in appartementen, verbouwd en verkocht of verhuurd. Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelde de fiscus dat met de werkzaamheden met betrekking tot de panden resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) was genoten. In het beroep…read more →

Doorschuifregeling vererving aandelen in verband met pensioenverplichtingen

Tot de huwelijksgemeenschap behoorden aandelen in een BV. De BV had pensioenverplichtingen ten opzichte van de echtgenoot van de overleden aandeelhouder. Door het overlijden was sprake van inkomen uit aanmerkelijk belang in verband met de fictieve vervreemding van de aandelen in de BV. Aan de fiscus was verzocht is om de overgang krachtens erfrecht niet als vervreemding aan te merken….read more →

Maatregelen Prinsjesdag

De belangrijkste op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen voor 2019 zijn: Het toptarief in de IB en LB wordt in 2019 51,75%. In de tweede en derde schijf geldt een tarief van 38,10%. Het tarief in de eerste schijf wordt 36,65%. Voor AOW-gerechtigden geldt in de eerste schijf een tarief van 18,75% en in de tweede schijf een tarief van 20,20%. De…read more →

Geen bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden

In 2013 kreeg een BV door het uitlenen van personeel grote vorderingen op twee andere BV’s. Die bleven grotendeels onbetaald. Daardoor ontstond een zeer slechte financiële situatie. De BV deed een melding van betalingsonmacht. Een zakelijke relatie van de middellijk directeur aandeelhouder (DGA) van de BV nam de BV over. De activiteiten werden in afgeslankte vorm voortgezet. Voor de rechter…read more →