Naar PROFISC

Nieuws

Vrijstelling van BTW voor schuldpreventie

De activiteiten van een ondernemer met een administratie- en fiscaal advieskantoor bestonden uit budgetbeheer, budgetbegeleiding en budgetadvisering. Er werd al dan niet gebruik gemaakt van de instrumenten van beschermingsbewind en curatele. De diensten werden vrijwel uitsluitend verleend aan personen met een verstandelijke beperking, die niet in staat waren om zelfstandig hun financiën te beheren. Sommige cliënten verbleven in een 24-uurs…read more →

4,5% rente op lening bij ouders was wel zakelijk

Voor de financiering van de eigen woning werd op 3 januari 2015 een annuïteitenlening bij de ouders afgesloten. De lening van € 271.556 had een looptijd van 30 jaar. De rente was bepaald op 9% per jaar. De rente stond voor vijftien jaar vast. Voor de lening was geen zekerheid gesteld. In de IB-aangifte voor 2015 werd € 24.365 aan…read more →

Geen navordering bij gebrek aan kwade trouw of kenbaarheid

In een aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2011 was een vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang (box 2) aangegeven. De aanslag was overeenkomstig de aangifte opgelegd. De fiscus stelde dat de verkrijgingsprijs op een lager bedrag moest worden gesteld dan waarvan in de aangifte was uitgegaan. Er werd een navorderingsaanslag opgelegd. Voor de rechter was in geschil of de navorderingsaanslag in stand…read more →

Rente-aftrek voor recreatiewoning

Een man en vrouw stonden samen op het adres van een huurwoning ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Zij waren ook eigenaar van een recreatiewoning op een recreatiepark. Die woning mocht niet voor permanente bewoning worden gebruikt. De man werkte 8,5 uur per week op een school en exploiteerde daarnaast een onderneming gedurende tweemaal een uur per week. De echtgenote…read more →