Naar PROFISC

Nieuws

4,5% rente op lening bij ouders was wel zakelijk

Voor de financiering van de eigen woning werd op 3 januari 2015 een annuïteitenlening bij de ouders afgesloten. De lening van € 271.556 had een looptijd van 30 jaar. De rente was bepaald op 9% per jaar. De rente stond voor vijftien jaar vast. Voor de lening was geen zekerheid gesteld. In de IB-aangifte voor 2015 werd € 24.365 aan…read more →

Geen navordering bij gebrek aan kwade trouw of kenbaarheid

In een aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2011 was een vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang (box 2) aangegeven. De aanslag was overeenkomstig de aangifte opgelegd. De fiscus stelde dat de verkrijgingsprijs op een lager bedrag moest worden gesteld dan waarvan in de aangifte was uitgegaan. Er werd een navorderingsaanslag opgelegd. Voor de rechter was in geschil of de navorderingsaanslag in stand…read more →

Rente-aftrek voor recreatiewoning

Een man en vrouw stonden samen op het adres van een huurwoning ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Zij waren ook eigenaar van een recreatiewoning op een recreatiepark. Die woning mocht niet voor permanente bewoning worden gebruikt. De man werkte 8,5 uur per week op een school en exploiteerde daarnaast een onderneming gedurende tweemaal een uur per week. De echtgenote…read more →

Geen schenking zonder bevoordelingsbedoeling

In een echtscheidingsconvenant was een aantal van de certificaten van aandelen in een BV, die een agrarische onderneming exploiteerde, aan de ex-echtgenote toebedeeld. In 2012 had de ex-echtgenote haar certificaten aan haar man verkocht voor € 1.000.000. Dit ondanks dat zij van had adviseur te horen had gekregen dat de certificaten (veel) meer waard waren. De fiscus was van mening…read more →