Naar PROFISC

Nieuws

Vergoeding financieringsschade onbelast

Een melkveehouder verkocht in 2009 zijn bedrijf inclusief de woning voor € 5,5 mio aan de provincie. Dit in verband met de aanleg en verbreding van een provinciale weg. De woning was steeds tot het privévermogen gerekend. De waarde van de woning was samen met de fiscus getaxeerd voor € 190.000. In de koopprijs zat ook een vergoeding voor financieringsschade…read more →

Geen navordering onterecht toegekende combinatiekorting

Een ondernemer diende over 2010 een gewijzigde aangifte inkomstenbelasting in en claimde daarin de zelfstandigenaftrek. Het aangifteprogramma van de fiscus kende naar aanleiding daarvan de inkomensafhankelijke combinatiekorting automatisch toe. Het toekennen van de korting was voor de fiscus te zien aan het kruisje dat in de aangifte achter die korting werd geplaatst. Bij het vaststellen van de aanslag in 2013…read more →

Betalingen aan bovenbuurvrouw aftrekbaar

Een man en vrouw hadden sinds 2005 een relatie. Ze trouwden in 2010. Ze hadden samen een zoon. Ze woonden in twee boven elkaar gelegen woningen met ieder een eigen ingang. In de aangiftes inkomstenbelasting over 2010 en 2011 claimde de man respectievelijk € 23.527 en € 24.525 aan kosten voor levensonderhoud voor de vrouw. De fiscus weigerde de aftrek. In…read more →

Geen onbeperkte navordering erfbelasting

In 2014 werd in het kader van de inkeerregeling voor de inkomstenbelasting melding gemaakt van niet aangegeven vermogen. In deze vrijwillige verbetering stond dat het niet aangegeven buitenlandse vermogen in 1998 was verkregen door vererving. De fiscus vorderde daarop ook successierechten over 1998 na. De navorderingsaanslag was gebaseerd op het in 2012 ingevoerde wetsartikel waarbij geen termijn meer gold voor…read more →

Circa € 13.000 aftrekbaar als gebruiksvergoeding voor B&B ruimtes in eigen woning

In  2011 startte een onderneemster een bed & breakfast-onderneming (B&B) in haar eigen woning. Voor de exploitatie werd een slaapkamer met badkamer en apart toilet op de eerste verdieping van haar woning gebruikt. Ook werd daarvoor een compleet ingericht appartement op de tweede verdieping gebruikt. De woning was als privévermogen aangemerkt. Met de fiscus was in geschil of er een gebruiksvergoeding…read more →