Naar PROFISC

Nieuws

Ondernemerschap voor gastouder

Een gastouder verrichtte sinds 2014 werkzaamheden en had plaats voor opvang van zes kinderen. De opvang vond thuis plaats. In 2014 was een overeenkomst gesloten met één gastouderbureau, in 2015 met vijf verschillende gastouderbureaus en in 2016 met nog drie andere gastouderbureaus. Verder verzorgde de gastouder zelf de gehele acquisitie en wierf ook zelf de opdrachtgevers. De gastouder kwalificeerde het…read more →

Geen winstcorrectie op basis van veronderstellingen

In 2010 werd spontaan aangifte gedaan over de inkomstenbelasting van 2007. In die aangifte werd aftrek van ziektekosten en scholingsuitgaven geclaimd. De fiscus reageerde met de stelling dat zou worden afgeweken van de aangifte. Aanvullend zou € 70.000 als winst uit onderneming belast gaan worden. De fiscus stelde dat er administratieve werkzaamheden en aangiften voor derden werden verzorgd. Ook zou sprake…read more →

Gegevens later jaar niet bepalend voor inkomen in eerder jaar

Over 2013 werd aangifte gedaan naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 35.108. De fiscus legde een navorderingsaanslag op over dat jaar. Het inkomen werd verhoogd met (uiteindelijk) € 90.696 in verband met door de fiscus gestelde inkomsten uit hennepteelt omdat bij het doorzoeken van de woning in 2014 in de kelder een hennepdrogerij was aangetroffen. Ook werd…read more →

Tarieven box 3 2018 al bekend

De forfaitaire rendementen van box 3 voor 2018 zijn bekend gemaakt. Het forfaitaire rendement voor sparen komt uit op 1,30% (is nu: 1,63%) en voor beleggen op 5,38% (nu: 5,39%). Voor 2019 is de prognose voor sparen 0,89% en voor beleggen 5,33%. De staatssecretaris heeft het voornemen om de Tweede Kamer voortaan in het voorjaar te informeren over de jaarlijkse…read more →