Naar PROFISC

Nieuws

Overtollige liquide middelen ondernemingsvermogen voor BOR

Een directeur aandeelhouder (DGA) van een holdingvennootschap overleed in 2012. De holdingvennootschap hield alle aandelen in een Werk-BV. De echtgenote van de DGA zette de onderneming voort. De erven van de DGA verschilden met de fiscus van mening over de waarde van de aanmerkelijk belangwinst die door het overlijden was behaald.  Ze gingen ervan uit dat de aandelen een waarde hadden…read more →

Aangekondigde maatregelen Prinsjesdag

De belangrijkste op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen voor 2018 zijn: Belastingplan 2018 Hoogste schijf inkomstenbelasting box 1 begint vanaf een belastbaar inkomen van € 68.507 Toptarief inkomstenbelasting wordt verlaagd naar 51,95% Het tarief van de derde schijf gaat omhoog naar 40,85% Maximale algemene heffingskorting wordt € 2.265 Maximale arbeidskorting wordt € 3.249 Ouderenkorting wordt € 1.418 Afschaffen landbouwregeling BTW per 1-1-2018…read more →

Fiscus moest ambtshalve vermindering verlenen

Een BV moest stamrechtuitkeringen doen aan de vader van de twee aandeelhouders van de BV. Vanaf 2000 keerde de BV niet uit, maar voegde de stamrechtuitkeringen grotendeels toe aan de vordering van de vader op de BV. De termijnen werden in de aangifte van vader wel aangegeven als inkomsten uit werk en woning. Vader had zijn vordering op de BV…read more →

BOR voor verkrijging aandelen in Vastgoed-BV

Op 31 december 2014 werden de aandelen in een BV geschonken. Dit in verband met de bedrijfsopvolging binnen de familie. De BV exploiteerde vastgoed en daarmee vormden de aandelen een fictieve onroerende zaak voor de overdrachtsbelasting. Er werd voor € 141.360 aan overdrachtsbelasting afgedragen. Tegen de eigen aangifte werd vervolgens bezwaar gemaakt. Daarna was met de fiscus in geschil of…read more →

Aanslag BTW van 33,7 miljoen vervalt

Bij een groothandel in computers, randapparatuur en software bedroeg de omzet voor binnenlandse leveringen een klein deel van de totale omzet. De rest van de omzet had betrekking op intracommunautaire transacties en uitvoer. De inkopen bestonden voornamelijk uit intracommunautaire verwervingen en invoer. Over de jaren 2007 – 2010 claimde de groothandel voor ongeveer € 5,2 mio aan BTW-voorbelasting. Uit een…read more →