Naar PROFISC

Nieuws

Prijsgeven van pensioenrechten in eigen beheer is geen afkoop

Een pensioengerechtigde die pensioenaanspraken prijsgeeft, wordt geconfronteerd met directe progressieve heffing over het volledige bedrag van de waarde van het pensioenkapitaal. De hoogte van deze waarde wordt bepaald op commerciële grondslagen. Daarnaast is de pensioengerechtigde revisierente verschuldigd. Deze bedraagt in de regel 20% van dezelfde waarde. Omdat de pensioengerechtigde zelf belastingplichtig is voor de loonheffingen, is hij deze heffingen zelf…read more →

Lijfrenteaftrek vermindert ook de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW

De Hoge Raad heeft op beslist dat de aftrek van lijfrentepremies ook in minder moet komen op het bijdrage-inkomen voor de zorgverzekeringswet. De zaak was als volgt. Een ondernemer staakt in 2014 zijn onderneming. Door de vrijval van de FOR is er een stakingswinst van ruim € 32.000.  De ondernemer stort € 18.500 in een lijfrente en claimt in zijn aangifte de…read more →

Advieskosten in verband met bedrijfsoverdracht vaak niet aftrekbaar

Een holding-BV heeft in 2009 een werk-BV verkocht waarvan zij 46% van de aandelen had. Vooruitlopend hierop heeft de deelneming kosten gemaakt voor onder meer strategisch advies, consultancy, vendor due diligence, het opstellen van een koopovereenkomst, juridisch advies en een digitale dataroom. Die kosten zijn doorberekend onder meer aan de holding. Het gerechtshof vond dat al deze kosten niet-aftrekbare deelnemingskosten…read more →

Geen boete ondanks niet aangegeven buitenlandse bankrekeningen

In de vorm van een manvrouwfirma werd in Duitsland een agrarische onderneming gedreven. Medio 2011 werd deze onderneming gestaakt. Tot 11 januari 2012 woonde het echtpaar in Duitsland, daarna volgde remigratie naar Nederland. In het M-biljet over 2012 werd gekozen voor binnenlandse belastingplicht gedurende heel 2012. Ten onrechte waren de saldi van de Duitse bankrekeningen per 1 januari 2012 met een…read more →