Naar PROFISC

Nieuws

Advieskosten in verband met bedrijfsoverdracht vaak niet aftrekbaar

Een holding-BV heeft in 2009 een werk-BV verkocht waarvan zij 46% van de aandelen had. Vooruitlopend hierop heeft de deelneming kosten gemaakt voor onder meer strategisch advies, consultancy, vendor due diligence, het opstellen van een koopovereenkomst, juridisch advies en een digitale dataroom. Die kosten zijn doorberekend onder meer aan de holding. Het gerechtshof vond dat al deze kosten niet-aftrekbare deelnemingskosten…read more →

Geen boete ondanks niet aangegeven buitenlandse bankrekeningen

In de vorm van een manvrouwfirma werd in Duitsland een agrarische onderneming gedreven. Medio 2011 werd deze onderneming gestaakt. Tot 11 januari 2012 woonde het echtpaar in Duitsland, daarna volgde remigratie naar Nederland. In het M-biljet over 2012 werd gekozen voor binnenlandse belastingplicht gedurende heel 2012. Ten onrechte waren de saldi van de Duitse bankrekeningen per 1 januari 2012 met een…read more →

Vrijstelling van BTW voor schuldpreventie

De activiteiten van een ondernemer met een administratie- en fiscaal advieskantoor bestonden uit budgetbeheer, budgetbegeleiding en budgetadvisering. Er werd al dan niet gebruik gemaakt van de instrumenten van beschermingsbewind en curatele. De diensten werden vrijwel uitsluitend verleend aan personen met een verstandelijke beperking, die niet in staat waren om zelfstandig hun financiën te beheren. Sommige cliënten verbleven in een 24-uurs…read more →

4,5% rente op lening bij ouders was wel zakelijk

Voor de financiering van de eigen woning werd op 3 januari 2015 een annuïteitenlening bij de ouders afgesloten. De lening van € 271.556 had een looptijd van 30 jaar. De rente was bepaald op 9% per jaar. De rente stond voor vijftien jaar vast. Voor de lening was geen zekerheid gesteld. In de IB-aangifte voor 2015 werd € 24.365 aan…read more →