Naar PROFISC

columns

Geen btw privégebruik auto meer aangeven

Als ondernemer neemt u doorgaans in uw aangifte omzetbelasting over het laatste aangiftetijdvak een correctie op voor een aantal personeelsverstrekkingen. Deze correctie komt voort uit Besluit Uitsluiting Aftrek BTW (het zogenoemde ‘BUA’). Die regeling sluit kosten die een consumptief karakter dragen uit van aftrek van BTW. Het privégebruik van de auto van de zaak is de meest bekende personeelsverstrekking. De…read more →

Terugkeer van de BV naar de eenmanszaak wellicht voordelig

Zit uw cliënt nog wel goed in de BV? Het is aan te bevelen zo af en toe eens kritisch naar de bedrijfsvorm te kijken. Zeker wanneer de BV nog weinig of geen winst maakt of wanneer een bedrijfsopvolging aanstaande is. De belastingdruk voor de BV is de laatste jaren sterk verminderd. Wanneer de BV een ‘geringe’ winst heeft of…read more →