Naar PROFISC

columns

Holdingstructuur

Een holdingstructuur is een structuur waar meerdere B.V.’s bij betrokken zijn. Vaak zijn er één of meer beheer-vennootschappen, de holdings, met daaronder een tussenholding en/of een of meer werkvennootschappen. De holding is dan bedoeld om vermogen te beheren; in de werk-B.V. wordt een onderneming gedreven. Bij één B.V. kunnen schuldeisers zich bij financiële tegenslag verhalen op het hele vermogen van…read more →

Stakingslijfrente bij de eigen BV – wat zijn de Uitkeringsmogelijkheden?

Als u in het verleden bij de inbreng van uw onderneming in de eigen B.V. een zogenaamde stakingslijfrente heeft bedongen, zijn er meerdere mogelijkheden om die uit te keren. U heeft de keuze uit een oudedagslijfrente, een tijdelijke oudedagslijfrente, een overbruggingslijfrente of een nabestaandenlijfrente. De oudedagslijfrente is een lijfrente-uitkering tot uw overlijden. De uitkeringen mogen niet stoppen voor uw overlijden;…read more →

Willekeurig afschrijven voor startende ondernemers

Willekeurig afschrijven betekent dat je naast de gewone afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer je op een bedrijfsmiddel afschrijft. Dit kan een liquiditeits- en rentevoordeel opleveren omdat je een extra aftrekpost kunt creëren. Ook is belastingbesparing mogelijk. Als je als starter een eenmanszaak hebt of deelneemt in een vennootschap en voldoet aan de voorwaarden van de startersaftrek, dan mag je willekeurig…read more →

Terugkeer uit de B.V.

In het verleden zijn veel IB-ondernemers de B.V. ingegaan en hebben daarbij hun onderneming overgedragen aan die B.V. Belangrijke reden daarvoor was vaak dat in de B.V. de directe heffing over de winst lager is, dan voor de inkomstenbelasting. Bij een hoog winstniveau kan dat inderdaad wel schelen. Maar als het resultaat van de B.V. maar net hoog genoeg is…read more →

Stille maatschap met de eigen B.V.

Een variant op de terugkeer uit de B.V. (zie het desbetreffende artikel elders op deze site) is de stille maatschap die een vrije beroeper kan aangaan met zijn werk-B.V. Een vrije beroeper (artsen, advocaten, notarissen en accountants) wordt automatisch als ondernemer voor de inkomstenbelasting aangemerkt.  In die hoedanig kan hij dus altijd een beroep doen op de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek…read more →