Naar PROFISC

Nieuws

Terechte afwaardering van voorraden

Een handelaar in computers en computeronderdelen kreeg naar aanleiding van een boekenonderzoek een naheffingsaanslag BTW. De omzetcorrectie was gebaseerd op een volgens de fiscus ongeloofwaardig lage brutowinstmarge. Het geschil met de fiscus betrof met name de omzetcorrectie op de afboekingen van voorraden in 2007 (€ 100.000), 2008 (€ 15.000) en 2009 (€ 10.000). In beroep oordeelde Rechtbank Gelderland dat de omzetcorrectie…read more →

Verlies op Spaanse vakantiewoning aftrekbaar

De Nederlandse aandeelhouder van een Spaanse SL verstrekte in 2004 een lening aan die SL. De lening was nodig om een pand in aanbouw in Spanje te kopen. Na afbouw werd het pand ter beschikking gesteld als vakantiehuis van de aandeelhouder. In 2011 werd het vakantiehuis verkocht voor € 210.000. In de IB-aangifte over 2010 werd de vordering op de…read more →

Fiscale maatregelen regeerakkoord

In het regeerakkoord is een aantal fiscale maatregelen voorgesteld. De belangrijkste zijn:   Invoering tweeschijvenstelsel in de IB/LB vanaf 2019: er blijven over een basistarief van 36,93% en toptarief van 49,5%. Het toptarief begint vanaf € 68.507; Verhoging algemene heffingskorting in 2021 en verhoging arbeidskorting; De ouderenkorting wordt verhoogd met € 160; Vanaf 2020 wordt het eigenwoningforfait verlaagd; De Wet…read more →

Afwaardering TBS-vordering door DGA toegestaan

Een aandeelhouder van een Holding-BV (DGA), welke holding de helft van de aandelen bezat in diverse Werk-BV’s, had eind 2013 in rekening-courant een vordering op zijn holding van € 183.679. De vordering dateerde uit 1996, het jaar van oprichting van de BV. De vordering was geleidelijk opgelopen. In 2013 wilde de DGA deze terbeschikkingstellingsvordering (TBS) ten laste van zijn resultaat…read more →

Overtollige liquide middelen ondernemingsvermogen voor BOR

Een directeur aandeelhouder (DGA) van een holdingvennootschap overleed in 2012. De holdingvennootschap hield alle aandelen in een Werk-BV. De echtgenote van de DGA zette de onderneming voort. De erven van de DGA verschilden met de fiscus van mening over de waarde van de aanmerkelijk belangwinst die door het overlijden was behaald.  Ze gingen ervan uit dat de aandelen een waarde hadden…read more →